Gymlessen door meester Stef
Meester Stef is bij ons de vakleerkracht gym.
Vanaf groep 1/2 verzorgt hij de gymlessen voor onze leerlingen.
Hieronder vertelt hij meer over zijn manier van lesgeven.
 
Tijdens de gymlessen staat het ontwerpen en plannen van kwaliteitslessen, leerlijnen en lesmaterialen die voor iedereen toegankelijk zijn centraal. Mijn visie is om binnen een veilige werkomgeving een methodische onderwijsinhoud aan te bieden welke aansluit bij de kennis, vaardigheden, mogelijkheden en leerbehoeften van de leerling.
 
Bij mij staan 2 kerndoelen centraal:
 
De leerlingen leren op verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
en
De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.
 
Voor het basisonderwijs worden 12 leerlijnen uitgewerkt die een beeld geven van de manier waarop we leerlingen bewegingsbekwaam maken. Per leeftijdsgroep worden tussendoelen voor alle 12 leerlijnen opgesteld. Op deze manier wordt de motorische maar ook de sociaal-emotionele ontwikkelingslijn zichtbaar. Als Docent Bewegingsonderwijs in het SBO kijk ik naar de mogelijkheden van mijn leerlingen en pas ik, waar nodig, de lesinhoud en persoonlijke doelen aan.

Ieder schooljaar komen deze leerlijnen veelvuldig aan bod:
1 Balanceren:            Balanceren, rijden, glijden, acrobatiek
2 Klimmen:                Klimmen, klauteren
3 Zwaaien:                Schommelen, hangend zwaaien, steunend zwaaien
4 Over de kop gaan: Over de kop gaan
5 Springen:                Vrije sprongen, steunspringen, loopspringen, touwtjespringen, ver- en
                                   hoogspringen
6 Hardlopen.              Hardlopen
7 Mikken:                   Wegspelen, mikken
8 Jongleren:              Werpen en vangen, soleren, retourneren
9 Doelspelen:            Keeperspelen, lummelspelen, aangepaste sportspelen
10 Tikspelen:             Tikspelen, afgooispelen, honkloopspelen
11 Stoeispelen:         Stoeispelen
12 Bewegen op muziek