Algemene informatie
             
Het Jonge kind centrum “ De Stip” is een voorziening waarbij Onderwijs en Jeugdhulp met elkaar worden verbonden: SO De Spinaker, SBO Piramide en Parlan Jeugdhulp. 
Door de samenwerking tussen Ronduit Onderwijs en Jeugdhulp Parlan is het mogelijk om verschillende voorzieningen en scholen te verenigen om de leerling van een passend aanbod te voorzien.  
Er is specifiek aandacht voor de jonge risicoleerlingen. De voorzieningen voor de kleuters worden georganiseerd in het Jonge Kind Centrum: de onderwijszorggroep, sbo-kleutergroep Piramide en een so-kleutergroep Spinaker  
Er is een team van experts aanwezig en beschikbaar voor de jongere kinderen: gedragswetenschapper, ondersteuningscoördinator, jeugdzorgwerker, fysiotherapie, logopedie en een groepsleerkracht maken deel uit van dit team.  
Adresgegevens
Het Jonge Kind Centrum is gehuisvest in SBO de Piramide aan de Slochterwaard 179 in Alkmaar. 
Voedingsgebied
Het Jonge Kind Centrum heeft een regionale functie. De meeste leerlingen zijn afkomstig van (speciale)basisscholen uit Alkmaar en omgeving. 
De onderwijszorggroep
Leerlingen die de overstap gaan maken naar het regulier basisonderwijs of s(b)o, maar nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor deze vorm van onderwijs, nemen deel aan de Onderwijszorggroep. De onderwijsbehoeften moeten nog in kaart worden gebracht.  
Het gaat hier om leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Voor deze groep leerlingen is de onderwijs- en zorgbehoefte niet duidelijk. Dit wordt in beeld gebracht door met behandeling en onderwijs te starten.  
 
De Onderwijszorggroep kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen onderwijs en Jeugdhulp. Het doel van deze samenwerking is integraal antwoord geven op de vraag: wat heeft dit gezin/ kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?  
Leerlingen die de overstap gaan maken naar het regulier basisonderwijs of s(b)o, maar nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor deze vorm van onderwijs, nemen deel aan de Onderwijszorggroep.  
Voor een plaatsing in de Onderwijszorggroep is een beschikking van de Commissie van Toelating nodig. 
Op dit moment is dit een beschikking voor het Speciaal onderwijs ( De bekostiging vanuit het rijk is hoger voor het Speciaal onderwijs dan voor het Speciaal Basisonderwijs. Voor het zorggedeelte in de Onderwijszorggroep is een inschrijving bij de zorgaanbieder Parlan noodzakelijk en is er een beschikking vanuit de gemeente nodig.