Profiel
Profiel
De Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Op de Piramide verblijven kinderen van 4 tot circa 13 jaar. Er wordt onderwijs gegeven in dezelfde vakken als welke de leerlingen op de basisschool aangeboden krijgen. In dit opzicht komt onze school overeen met de basisschool.

 
De manier van werken op onze school is echter verschillend:
  • De groepen zijn kleiner. Doorgaans zitten er niet meer dan 15 leerlingen in een groep. In de onderbouwgroep zitten de leerlingen van 4 t/m 8 jaar. Vanwege hun grote kwetsbaarheid zitten hier niet meer dan 12/13 leerlingen.
  • We proberen het lesprogramma geheel op elk kind afzonderlijk af te stemmen. Dit betekent echter niet dat het lesgeven, waaraan alle kinderen gelijktijdig mee moeten doen (zoals ook op de basisschool) niet op onze school voorkomt.
 
De leerlingen die op onze school worden aangemeld, hebben een veelal meervoudige problematiek. Bij sommige kinderen is al duidelijk waardoor de problemen worden veroorzaakt, bij andere kinderen moet hier nog naar gekeken worden. Na aanmelding wordt voor elk kind een ontwikkelingsperspectief vastgesteld door de intern begeleider. Elk jaar wordt gekeken of dit ontwikkelingsperspectief bijgesteld moet worden en of het kind nog op het speciaal basisonderwijs thuishoort. Om dit goed te kunnen vaststellen wordt de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd.