Aanmelden
Aanmelden
U kunt voor het aanmelden van een leerling contact opnemen met de school:
 
SBO de Piramide
Kortenaerkade 22
1813 SV Alkmaar
Tel: 072 540 81 83
directiepiramide@ronduitonderwijs.nl