Contact met de ouders
Voor uw kind is een goed contact tussen de leerkracht en ouders zeer belangrijk. Geregeld overleg tussen beiden is noodzakelijk om tot een goed leerresultaat te komen.
Dit kan telefonisch of via een contactschrift.

Wanneer u het op prijst stelt om een gesprek te hebben op school is dit natuurlijk ook mogelijk. Er wordt dan een afspraak gepland na schooltijd. Plotseling ouderbezoek onder schooltijd is niet gewenst, omdat de leerkracht de groep niet alleen kan laten.

De leerkracht van uw kind komt bij u op huisbezoek, indien u of de leerkracht daar behoefte aan heeft.
U wordt ook uitgenodigd voor enkele ouderavonden.
Deze vinden plaats in oktober, februari en juni.
Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over het welbevinden op school en de leerresultaten.